Pagal nuo š.m. vasario 3 d. įsigaliojusius Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimus (2014-01-06 TAR, Dok. Nr. 45) gamybos, pramonės, sandėliavimo, kitos (ūkio) paskirties (P.2.8, P.2.9, P.2.19) pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, atsižvelgiant į juose esančių medžiagų kiekį, sprogių ir pavojingų medžiagų savybes, gamybos technologinių procesų ypatumus, skirstomi į kategorijas. Techninės patalpos (šilumos punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpa) neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Ankstesnioji Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (Žin., 2010, Nr. 146-7510) su kai kuriais pakitimais galiojo nuo 2011-01-01 iki 2014-02-02. Šioje taisyklių redakcijoje, atsižvelgiant į juose esančių medžiagų kiekį, sprogių ir pavojingų medžiagų savybes, į tas pačias kategorijas buvo skirstomi transporto, garažų, gamybos, pramonės, sandėliavimo, pagalbinio ūkio ir kitų grupių (P.2.6, P.2.7, P.2.8, P2.17, P.2.18, P.2.19) pastatai ir patalpos.

Pastatų ir patalpų kategorijos naujosiose taisyklėse išliko tos pačios: Asg, Bsg, Cg, Dg ir Eg.

 

Share This