Šių metų balandžio 2 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078) patvirtinti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų pakeitimai. Pateikiame jų pakeitimus ir punktų redakcijas:

7 punktas. Nauja punkto redakcija įsigalios nuo 2014-11-01

Iki 2014-11-01

Statinio projekto atitiktis esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui gali būti nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus (toliau – rizikos vertinimas). Šiuo atveju statinyje turi būti užtikrintas ne žemesnis saugos lygis, kurį numato teisės aktų reikalavimai, nereglamentuojantys rizikos vertinimo. Rizikos vertinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Taisyklių 6 priedo reikalavimais.

nuo 2014-11-01

Rekonstruojant ir remontuojant statinius, keičiant jų paskirtį, statinio projekto atitiktis esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui gali būti nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus (toliau – rizikos vertinimas), taikomus iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo atveju statinyje turi būti užtikrintas ne žemesnis saugos lygis, kurį numato teisės aktų reikalavimai, nereglamentuojantys rizikos vertinimo. Rizikos vertinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Taisyklių 6 priedo reikalavimais.

 

3 lentelė. Nauja redakcija įsigalioja nuo paskelbimo

Pakeitimai paryškinti skliaustuose nurodant senąją vertę.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai

Durys, vartai,

liukai(2)(3)(4)(5)(6)

Angų, siūlių sandarinimo priemonės

Inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų

atsparumas ugniai

Užsklandos ir konvejerio sistemų sąrankos

Langai

15

EW 20–C3

EI 15

EI 15

EI2 15

EW 20 (buvo EI2 15)

20

EW 20–C3

EI 20

EI 20

EI2 20

EW 20

(buvo EI2 20)

30

EW 20–C3

EI 30

EI 30

EI2 30

EW 20

(buvo EI2 30)

45

EW 30–C3

EI 45

EI 45

EI2 30

EW 30

(buvo EI2 30)

60

EI2 30–C3

EI 60

EI 60

EI2 45

EI2 30

90

EI2 60–C3

EI 90

EI 90

EI2 60

EI2 60

120

EI2 60–C3

EI 120

EI 120

EI2 60

EI2 60

180

EI2 60–C3

EI 180

EI 180

EI2 60

EI2 60

240

EI2 90–C3

EI 240

EI 240

EI2 90

EI2 90

 

148.8 punktas. Nauja redakcija įsigalioja nuo paskelbimo

Iki 2014-04-02

automobilinėms kopėčioms ir (arba) automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė didesnė kaip 9 m, atsižvelgiant į statinio aukštį ir automobilinių kopėčių ir (arba) automobilinių keltuvų technines galimybes, 7–16 m atstumu iki pastato turi būti įrengta ne siauresnė kaip 6 m pločio važiuojamoji dalis, arba 16×16 m dydžio aikštelė. Įrengiant 6 m pločio važiuojamąją dalį arba 16×16 m dydžio aikštelę, atstumai iki pastato gali būti nustatomi atsižvelgiant į priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos operacijų rajone turimų automobilinių kopėčių ir (arba) automobilinių keltuvų technines galimybes.

nuo 2014-14-02

automobilinėms kopėčioms ir (arba) automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė didesnė kaip 15 m, atsižvelgiant į statinio aukštį ir automobilinių kopėčių ir (arba) automobilinių keltuvų technines galimybes, 7–16 m atstumu iki pastato turi būti įrengta ne siauresnė kaip 6 m pločio važiuojamoji dalis arba 16×16 m dydžio aikštelė. Įrengiant 6 m pločio važiuojamąją dalį arba 16×16 m dydžio aikštelę, atstumai iki pastato gali būti nustatomi atsižvelgiant į priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos operacijų rajone turimų automobilinių kopėčių ir (arba) automobilinių keltuvų technines galimybes;
Share This