Paskutiniai įrašai

Puslapiai: [1] 2 3 ... 9
1
Pagrindinė tema / PERKELTA: Startas!
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Lapkričio 01, 2015, 08:30:55 am »
3
Pagrindinė tema / Ats: Incidentų likvidavimo planas
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Liepos 07, 2015, 01:14:35 pm »
Sveiki,
Incidentų likvidavimo planas (ILV) rengiamas pagal PAGD nustatytą tvarką. Neatsimenu, koks dokumentas konkrečiai, bet STR'uose tikrai nieko apie tai nebus.
Įdomumo dėlei, kodėl Jūs nusprendėte, kad ILV gali išspręsti šią neatitiktį?
4
Pagrindinė tema / Incidentų likvidavimo planas
« Paskutinis įrašas sukūrė Endrius Įrašytas Liepos 04, 2015, 04:24:13 pm »
Sveiki,

Galbūt kas nors galite pakonsultuoti tokiu klausimu.
Visuomeninės paskirties 2a pastatui gaisro gesinimui reikalingas vandens kiekis 162m3, esamas vandens rezervuaras 150m3. Yra dvi galimybės kaip sutvarkyti šį neatitikimą, reikia įrengti papildomus rezervuarus arba parengti "INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO PLANĄ". Galbūt yra kokiam nors STR'e ar kur kitur reglamentuota kas turi būti tam likvidavimo plane nurodyta ar nubraižyta ir t.t.? Kiek ieškojau STR apie incidentų likvidavimo planą nieko naudingo rasti nepavyko.
5
GSPR 95 p. / 2013-01-29 KL. NR. 39 KONSULTACIJOS DĖL 94, 95 PUNKTŲ IR 7 LENTELĖS TAIKYMO
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Rugsėjo 01, 2014, 05:20:03 pm »
Įrengiant ugniasienę nedraudžiama blokuoti dvi skirtingo, t. y. I ir III atsparumo ugniai laipsnio pastato dalis. Žinotina, kad priešgaisrinės sienos (ekrano) atsparumas ugniai, saugant skirtingo atsparumo ugniai laipsnio pastatus (pastato dalis), turi būti parenkamas pagal aukštesnį atsparumo ugniai laipsnį turintį pastatą (pastato dalį). Reikalavimai priešgaisrinėms sienoms (ekranams) pateikti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (Žin., 2010, Nr. 146-7510, įsigaliojo 2011-01-01) 94, 95 punktuose, 7 lentelėje.
Nustatant, ar 25 cm storio ugniasienei galima naudoti 25 cm keraminius blokelius ir ar tokia siena atitinka REI 180 reikalavimus turi būti atliekami iš konkrečių statybos produktų įrengtos ugniasienės fragmentų atsparumo ugniai gaisriniai bandymai arba skaičiavimai vadovaujantis LST EN 1991-1-2 serijos standartais.
6
GSPR 95 p. / DEPARTAMENTO 2013-05-16 RAŠTAS NR. 9.4- 1138 (9.6.) KONSULTACIJOS DĖL 95 PUNKTO
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Rugsėjo 01, 2014, 05:18:28 pm »
Jei atstumo iki gatvės neužtenka, ar galima saugotis ugniasiene, jei galima, tai kokio aukščio ir atsparumo ugniai ji turi būti, nuo kokio poveikio ja reiktų saugotis?
Manome, kad tokiais atvejais kai normuojami atstumai iki pastatų ir inžinerinių statinių yra mažesni nei reglamentuoja galiojantys teisės aktai, gali būti naudojamos priešgaisrinės užtvaros (priešgaisrinės sienos (ekranai)), kurios atskiria gretimus pastatus (pastatus ir inžinerinius statinius) ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus gaisrui vienoje užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį pastatą (nuo inžinerinio statinio į pastatą). Reikalavimai priešgaisrinėms sienoms (ekranams) pateikti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 95 punkte.
7
GSPR 63 p. / DEPARTAMENTO 2013-09-02 RAŠTAS NR. 9.4- 1897 (9.6.) KONSULTACIJOS DĖL 63 p.
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Rugpjūčio 25, 2014, 09:40:57 am »
Dėl GSPR 63 punkto nuostatų taikymo

GSPR 63 punkte nurodyta, kad įstiklintų laiptinių lauko sienų atsparumas ugniai nenormuojamas, kai atstumas tarp laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango yra ne mažesnis, kaip nurodyta 3 paveiksle t. y. ne mažiau 2 m, kai laiptinės ir pastato išorinė siena yra vienoje plokštumoje. Departamento nuomonė analogišku klausimu buvo paskelbta internetiniame tinklalapyje http://www.vpgt.lt/index.php?1527952605 pateiktose konsultacijose dėl teisės aktų taikymo, ir išaiškinta, kad esant mažesniam atstumui nuo laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango negu nurodyta GSPR 63 punkte, laiptinės langai turi būti parenkami pagal GSPR 3 lentelės reikalavimus, atsižvelgiant į išorinės pastato sienos atsparumą ugniai, išskyrus GSPR 2 lentelės (3) išnašoje nurodytus atvejus, kai atsparumo ugniai reikalavimai išorinei pastato sienai nekeliami.
Informuojame, kad atsižvelgiant į sudėtingą minėto punkto formuluotę ir įgyvendinimą praktikoje, laiptinių lauko sienų ir jų angų užpildų atsparumo ugniai reikalavimai bus koreguojami keičiant gaisrinės saugos taisykles. Nauja GSPR 63 punkto redakcija nuo 2014 m. vasario 3 d.
8
GSPR 63 p. / DEPARTAMENTO 2012-12-03 RAŠTAS NR. 9.4- 2671 (9.6.) KONSULTACIJOS DĖL 63 p.
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Rugpjūčio 25, 2014, 09:32:21 am »
Prašau pateikti savo nuomonę, ar šis punktas (GSPR taisyklių 63 punktas) taikomas, kaip nurodyta jame įstiklintoms laiptinės sienoms, ar langams esantiems pvz., mūrinėje lauko sienoje. Manau, kad tai turėtų būti taikytina tik laiptinėms, kurių lauko sienos yra iš stiklo. Manau, kad šis punktas kelia daug neaiškumo ir reikalauja platesnio išaiškinimo arba visiško panaikinimo.

GSPR taisyklių 63 punkte išdėstytos sąlygos reglamentuoja laiptinės lauko sienoje priešgaisrinių užtvarų įrengimą, kuris parenkamas pagal GSPR taisyklių 2 lentelės 6 stulpelyje nurodytus rodiklius, nevertinant sienos užpildo, kurio atsparumas ugniai nereglamentuojamas, tipo. Atsižvelgiant į kai kuriais atvejais sudėtingą minėto punkto taikymą praktikoje, laiptinės apsaugos nuo gaisro pastato išorėje sąlygas numatome koreguoti.
9
GSPR 63 p. / DEPARTAMENTO 2012-05-28 RAŠTAS NR. 9.4- 1260 (9.6.) KONSULTACIJOS DĖL 63 p.
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Rugpjūčio 25, 2014, 09:30:27 am »
Ar reglamentuojamas laiptinės langų ugniai atsparumas daugiabučio gyvenamojo namo, kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė didesnė nei 6 m, o atstumas tarp laiptinės lango ir patalpos lango plokštumoje yra mažiau nei 2 m (yra 1,5 m)?

Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 63 punkte nurodyta, kad įstiklintų laiptinių lauko sienų atsparumas ugniai nenormuojamas, kai atstumas tarp laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango yra ne mažesnis, kaip nurodyta 3 paveiksle t. y. ne mažiau 2 m, kai langai yra vienoje plokštumoje. Šio punkto nuostatos sudaro prielaidas riboti horizontalų ugnies ir dūmų plitimą į laiptinę ir užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš pastato. Departamento nuomone, esant mažesniam atstumui nuo laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango negu nurodyta Taisyklių 63 punkte, laiptinės langai turi būti parenkami pagal Taisyklių 3 lentelės reikalavimus, atsižvelgiant į išorinės pastato sienos atsparumą ugniai, išskyrus Taisyklių 2 lentelės (3) išnašos a ir c pastabose nurodytus atvejus, kai atsparumo ugniai reikalavimai išorinei pastato sienai nekeliami.
10
GSPR 63 p. / DEPARTAMENTO 2012-01-09 RAŠTAS NR. 9.4- 58 (9.6.) KONSULTACIJOS DĖL 40 IR 63 p.
« Paskutinis įrašas sukūrė Nerijus Įrašytas Rugpjūčio 25, 2014, 09:26:49 am »
Kokio turi būti atsparumo ugniai laipsnio įstiklinta laiptinės lauko siena, kai atstumas tarp laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango yra mažesnis, nei yra reikalaujama ir kokio turi būti atsparumo ugniai laipsnio įstiklinta laiptinės lauko siena, kai atstumas tarp laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango yra mažesnis, nei yra reikalaujama ir lauko sienoms netaikomi atsparumo ugniai reikalavimai pagal GSPR 2 lentelės 3 pastabą?

Statinio lauko sienų atsparumo ugniai reikalavimai nustatomi pagal GSPR 40 p. 2 lentelės reikalavimus. GSPR 63 p. reikalavimų nuostatos taikytinos kaip išimtis GSPR 40 p. 2 lentelės reikalavimams, įvertinus laiptinių gaisrinio pavojingumo ypatumus. Todėl, jei pagal GSPR 40 p. 2 lentelės reikalavimus statinio lauko sienos atsparumas ugniai nenormuojamas, GSPR 63 p. reikalavimai netaikytini.
Puslapiai: [1] 2 3 ... 9